Millainen parketti kannattaisi valita?

Parketin hintaan vaikuttavat keskeisimmin parketin leveys, sauvojen määrä (1-4), puulajitelma eli oksaisuus ja värivaihtelu, ladontamalli sekä rakenne. Kallein parketti on 1-sauvainen, leveä lankku ja oksaton lajitelma. Pintakäsittelyillä (lakkaus, öljyvaha) tai pintatyöstöillä ei tehdasvalmisteisissa parketeissa ole juuri hintaeroja. Käsittelemme pintakäsittelyjen ja -työstöjen eroja tulevissa artikkeleissamme.

Parkettisauvojen määrä on tyypillisesti yksi (lankkuparketti) tai kolme (lautaparketti). Markkinoilta löytyy myös kaksi- ja nelisauvaisia vaihtoehtoja, mutta nämä ovat huomattavasti harvinaisempia. 1-sauvaisessa parketissa (ts. lankkuparketti) on tyypillisesti yksi yhtenäinen pintanahka, kun taas useampisauvaisessa pinta koostuu useammasta rinnakkaisesta ja peräkkäin asetellusta palasta.

Kulutuspinnan paksuudella on myös merkitystä hintaan ja parketin käyttöikään. Parketiksi saa kutsua puupintaista kerroksellista lattiamateriaalia, jossa on vähintään 2,5 mm kulutuspinta. Tätä ohuemmalla pinnalla varustetut puulattiat ovat ohutpuulattioita. Yksi milli lisää paksuutta tuo parketille karkeasti yhden hiontakerran lisää. Hiottavuudessa on tosin huomioitava parketin runkorakenne.

Usein ajatellaan, että esim. 16 mm. massiivipuulattia olisi rajusti pidempi-ikäinen kuin esim. 6 mm kulutuspinnan parketti. Tosiasiassa massiivipuulattian kulutuspinta päättyy hieman pontin yläreunan yläpuolelle eli verrattaessa massiivipuulattiaa parketin pinnan paksuuteen on verrattava käytettävissä olevaa todellista kulutuspintaa.

Parketteja löytyy myös lukuisia erilaisia rakenteita. Mitä eroa eri rakenteilla käyttäjälle on? 

Tyypillisesti uivana asennettavassa parketissa on kolme kerrosta: kulutuspinta (tai pintanahka), runkomateriaali ja pohjaviilu. Kulutuspinnan ja pohjaviilun syysuunta on sama. Pohjaviilun tehtävänä on toimia pintaviilun vastavetovoimana.

Kaksikerrosparketissa on kulutuspinta ja runkomateriaali ja nämä suositellaan useimmiten asennettavaksi liimaamalla kauttaaltaan alustaan. Vanerirunkoisissa parketeissa jotkut valmistajat antavat mahdollisuuden asentaa parketin myös uivana. Pohjoisen haastavissa ilmasto-olosuhteissa on turvallisempaa kuitenkin tehdä asennus kauttaaltaan alustaan liimaamalla.

Eniten käytetty runkomateriaali on ollut ns. välisäle, eli useimmiten havupuusta sahatut säleet, jotka on liimattu poikittain suhteessa kulutuspintaan ja pohjaviiluun. Välisäle on edullinen ja oikein tehtynä laadukkaasta havupuusta toteutettuna hyvä runkomateriaali erityisesti useampisauvaisissa parketeissa. 1-sauvaisissa, ns. lankkuparketeissa erityisesti heikompilaatuinen välisäle ”peilaa” usein pintasäleen läpi aiheuttaen parketin pintaan aaltomaista kuviota. Peilaus voimistuu kulutuspinnan ohetessa (hiottaessa).

Toinen tyypillinen runkomateriaali on koivuvaneri. Vanerin etuna on sen ristiinliimattu rakenne, joka tekee parketista stabiilin elämisen suhteen ja suhteellisen suuren liimamäärän ansiosta vanerirunkoinen parketti kestää hyvin myös kosteutta. Vanerirunkoinen parketti on myös hiottavissa hyvin ohueksi eli sen käyttöikä verrattuna välisäletuotteeseen on pidempi. Vanerin heikkoutena on sen jäykkyys: aluslattian on oltava erittäin tasainen, jotta narinaongelmia ja pumppaamista ei esiintyisi. Vaneri on myös huomattavasti kalliimpi kuin havusäle.

Kolmas runkomateriaali on kovapuristeinen puukuitulevy (high-density fiberboard, hdf), joka on edullinen runkomateriaali ja myös varsin stabiili. Hdf-rungon heikkous on sen heikompi kosteuskestävyys verrattuna erimerkiksi vaneriin. Asuin- ja liiketilojen kosteuden hallinta on tosin toteutettava muuten, kuin valitsemalla kosteuden kestäviä materiaaleja.

Markkinoilta löytyy myös parketteja, joiden rakenne on ristiinliimattu ja kerrokset muodostuvat kulutuspinnan kanssa samasta puusta (esim. tammi).

Parkettivaihtoehtoja on monia. Lopulta valinta tulee useimmiten tehtyä halutun ulkonäön ja hinnan suhteessa. Edullinenkin parketti voi olla laadukas ja toimiva. Jokaisella valmistajalla on omat vahvuutensa, mutta myös omat heikkoutensa. Autamme mielellämme juuri sinulle oikean parketin valinnassa.